2017 Senior RPL Finals

2017 Collegiate RPL Finals

2017 Super14 Finals

2016 Regional Premier League (RPL) Finals

2016 Super14 Finals

2015 Regional Premier League (RPL) Finals

2015 Super14 Finals

2014 Regional Premier League (RPL) Finals

2014 Super14 Finals

2013 Regional Premier League (RPL) Finals

2013 Super12 Finals